Skip to main content

Kamervragen over Marokkaanse coup voetbalclub

Vragen van de leden Fritsma, van Klaveren en Sharpe (allen PVV) aan de minister voor Wonen, Wijken en Integratie en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

1.)
Heeft u kennis genomen van het artikel 'Marokkaanse leden plegen coup bij Haagse voetbalclub' (*)?

2.)
Ontvangt voetbalclub gsc esdo op enige wijze subsidie? Zo ja, hoeveel en met welk doeleinde?

3.)
Deelt de minister de opvatting van de PVV dat er sprake is van islamisering van het Haagse amateurvoetbal nu blijkt dat er geen karbonaadjes meer kunnen worden besteld, etiketten van sterke drank en biertap worden afgeplakt en zelfs vrouwelijke vrijwilligers niet  uitgenodigd worden voor het feest ter afsluiting van het voetbalseizoen bij deze haagse voetbalclub? Zo neen, waarom niet?

4.)
In hoeverre is de minister van mening dat er met deze coup sprake is van een positieve ontwikkeling voor wat betreft de integratie van Marokkanen in de Nederlandse samenleving?

(*)Bron Elsevier.nl