Skip to main content

PVV: Geen Nederlandse steun aan organisatie die moskee wil bouwen op ground zero

Vragen van de leden Wilders en Fritsma (beiden PVV) aan de minister voor WWI en de minister van Buitenlandse Zaken over het door Nederland medefinancieren van een moskee op ground zero.

Klik hier voor het bericht op Telegraaf.nl

1.)
Is het waar dat Nederlands belastinggeld gebruikt voor het steunen van ASMA, de organisatie van imam Faisal Abdur Rauf, die een moskee wil bouwen op ground zero? (*) Zo ja,

2.)
Erkent u dat het absurd is om juist op ground zero een moskee te bouwen en dat dit ook een belediging is voor (nabestaanden van) de slachtoffers van 9-11? Zo neen, waarom niet? Zo ja,

3.)
Bent u, gelet op het beledigende plan om genoemde moskee te bouwen, bereid om de subsidie voor ASMA onmiddelijk in te trekken? Zo neen, waarom niet?

(*) American Society for Muslim Advancement, Minbuza.nl