Skip to main content

PVV: toenadering OIC tot EU is levensgevaarlijk voor vrijheid van meningsuiting

PVV-kamerleden vragen de minister van Buitenlandse Zaken om bezwaar te maken tegen de toenadering van de Organisation of Islamic Cooperation (OIC) tot de EU. Zij willen van hem weten of hij de vrijheid van meningsuiting wil verdedigen tegen alle pogingen van die organisatie om dat grondrecht ondergeschikt te maken aan de sharia. Wat de PVV betreft, heeft de OIC in Europa niets te zoeken.

Vragen van de leden Wilders, De Roon, Madlener en Van Klaveren (allen PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken over de samenwerking tussen de EU en de Organisation of Islamic Cooperation (OIC):

1.)
Heeft u vernomen dat de OIC de status van permanente waarnemer bij de EU heeft verkregen en dat Barroso bij die gelegenheid heeft gesproken met de secretaris-generaal van de OIC over verbetering
van de samenwerking tussen beide organisaties (1) ?

2.)
Bent u het met ons eens dat de OIC een organisatie is van voornamelijk islamitische dictaturen, die er blijkens de artikelen 24 en 25 van hun verklaring van Caïro op uit zijn om de mensenrechten te knevelen door ondergeschiktmaking daarvan aan de sharia (2)? Bent u het met ons eens dat dit ook blijkt uit het OIC-beleid om de kritiek op de islam aan banden te leggen?

3.)
Wilt u in de krachtigst mogelijke bewoordingen afstand nemen van de recente uitlating van de secretaris-generaal van de OIC (Ihsanoglu) "dat er een religieuze vervolging van moslims is in het Westen" (3) ?
Zo neen, waarom niet?

4.)
Is het u bekend dat de OIC, onder aanvoering van deze secretaris-generaal, een campagne heeft gevoerd om te bevorderen dat in het internationaal recht kritiek op de islam aan banden wordt gelegd (4) ?

5.)
Weet u ook dat deze secretaris-generaal zijn strijd om islamkritiek door het bevorderen van sancties aan banden te leggen, blijft voortzetten (5) ?

6.)
Wilt u bevestigen dat u het beleid van uw ambtsvoorganger (minister Rosenthal), voor zover inhoudende dat Nederland bezwaar maakt tegen de internationale lobby van de OIC om de vrijheid van
meningsuiting in te perken ter bescherming van religies (6), onverkort voortzet? Zo neen, waarom niet? Zo ja, wat heeft u gedaan om die beleidslijn uit te voeren en wat gaat u daartoe in de toekomst doen?

7.)
Bent u het met ons eens dat de OIC in Europa niets te zoeken heeft en contacten van de Nederlandse overheid en van de EU met die organisatie uitermate onwenselijk zijn en vermeden moeten worden?

8.)
Wilt u bevorderen dat de waarnemersstatus van de OIC bij de EU zo snel mogelijk wordt opgeheven?

9.)
Indien uw antwoord op de voorgaande twee vragen negatief zou zijn: waarom wilt u dat er contacten bestaan met een organisatie waar islamitische dictaturen de toon zetten en die tot doel hebben om de
mensenrechten ondergeschikt te maken aan de sharia?

 

(1) http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-609_en.htm?locale=en
(2) http://www1.umn.edu/humanrts/instree/cairodeclaration.html
(3) http://www.aljazeera.com/programmes/talktojazeera/2013/05/201353014431119659.html
(4) http://www.americanthinker.com/2011/12/islamic_world_tells_clinton_defamation_of_islam_must_be_prevented_in_america.html
http://articles.latimes.com/print/2011/dec/12/opinion/la-oe-turley-blasphemy-20111210
(5) http://www.reuters.com/article/2012/10/15/us-islam-blasphemy-idUSBRE89E18U20121015
http://www.turkishweekly.net/news/146323/oic-sg-ihsanoglu-religious-intolerance-unaccaptable.html
(6) Aanhangsel Handelingen Tweede Kamer, vergaderjaar 2010-2011, nr 3122, beantwoording van vragen van het lid Wilders