Skip to main content

PVV: stop de export van uitkeringen naar Turkije en Marokko!

Vragen van de leden Madlener en De Graaf (Beiden PVV) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht 'Weduwe buitenland houdt pensioen'.

1.)
Bent u bekend met het bericht 'Weduwe buitenland houdt pensioen'(*)?

2.)
Gaat het kabinet in beroep tegen deze uitspraak van de rechter? Zo nee waarom niet?

3.)
Is het kabinet nog steeds van mening dat de nabestaandenuitkeringen van weduwen die naar het buitenland vertrekken moeten worden aangepast (verlaagd) naar het niveau van het woonland? Zo nee, waarom niet?

4.)
Bent u bereid om op de kortst mogelijke termijn reparatiewetgeving voor te leggen aan de kamer? Zo nee, waarom niet?

5.)
Hoeveel zou deze rechterlijke uitspraak de Nederlandse belastingbetaler per jaar extra kunnen kosten?

6.)
Deelt u onze mening dat het gekkenwerk is dat horden Marokkaanse en Turkse vrouwen hun Nederlandse uitkering houden in Marokko en Turkije?

(*) NOS.nl