Skip to main content

PVV: Boerka niet meer in de bus!

Vragen van het lid Madlener en De Graaf (beiden PVV) aan de staatsecretaris van Infrastructuur en Milieu en de minister van SZW, over het bericht dat een buschauffeur een persoon in een boerka heeft geweigerd.

1.)
Bent u bekend met onderstaand bericht(*)?

2.)
Deelt u de mening van de PVV dat boerka's een veiligheidsrisico inhouden, zeker nu de AIVD geconcludeerd heeft dat het risico op islamitische aanslagen enorm is toegenomen? Zo nee, waarom niet?

3.)
Deelt u de mening van de PVV dat boerka's in het openbaar vervoer een groot gevoel van onveiligheid veroorzaken bij andere passagiers? Zo nee, waarom niet?

4.)
Bent u op de hoogte van de recente uitspraak van het Europese hof dat Frankrijk de boerka mag verbieden? Zo ja, waarom is het kabinet nog steeds niet bereid om zo'n achterlijk symbool van de islam te verbieden in Nederland en motie Wilders (29754 nr. 41) conform de wens van de Kamer alsnog uit te voeren? Zo nee, waarom niet?

5.)
Bent u bereid de betreffende buschauffeur een compliment te geven voor zijn of haar daadkrachtige optreden om de veiligheid en het reiscomfort van de overige passagiers te waarborgen door de boerka te weigeren, zo nee waarom niet?

(*) http://www.telegraaf.nl/binnenland/22807098/__Buschauffeur_weigert_vrouw_met_boerka__.html