Skip to main content

PVV: Benzine is 20 eurocent te duur

Schriftelijke vragen van het lid Madlener (PVV) aan de minister voor Economische zaken.

1.)
Bent u bekend met het bericht ‘Benzine is 20 eurocent te duur’ (*)?

2.)
Deelt de minister de analyse van het Financieel Dagblad, dat de benzine 20 cent en de diesel 11 cent te duur is? Zo nee, waarom niet?

3.)
Is de minister bereid in te grijpen? Zo nee, waarom niet?

4.)
Is de minister bereid om de ACM een onderzoek te laten uitvoeren naar de hoogte van de brandstofprijzen? Zo nee, waarom niet?

 

(*) Financieel Dagblad, 10 augustus 2015