Skip to main content

PVV stelt vragen over bericht dat woningprijzen dalen door windturbines

Vragen van Barry Madlener (PVV) aan de minister van Infrastructuur en Milieu over het bericht dat woningprijzen dalen door windturbines.

1.)
Bent u bekend met onderstaand bericht? (*)

2.)
Kunt u aangeven hoeveel huizen er binnen een straal van 2000 meter van een windturbine staan? Zo nee, waarom niet?

3.)
Vindt u het acceptabel dat duizenden huishoudens met de schade door waardevermindering van hun woningen blijven zitten, terwijl windturbineexploitanten miljoenen aan subsidies op strijken? Wat gaat u hier aan doen?

4.)
Worden windturbine-exploitanten altijd aansprakelijk gesteld voor de eventuele planschade van omwonenden? Zo nee, waarom niet?

5.)
Deelt u de mening van de PVV, dat net als bij de gaswinning in Groningen, er een omgekeerde bewijslast moet komen voor huizenbezitters die door de komst windturbines schade hebben geleden? Zo nee, waarom niet?

6.)
Bent u bereid te stoppen met Nederland vol te bouwen met windturbines? Zo nee, waarom niet?

 

(*) “Hoe dichter bij windmolens, hoe meer de huizenprijs daalt”, Volkskrant 19-4-2016