Skip to main content

Motie: verlaten van de EU en de eurozone

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Nederland steeds meer soevereiniteit en geld weggeeft aan de Europese Unie;
verzoekt de regering, de EU en de eurozone te verlaten en tot die tijd zo veel mogelijk soevereiniteit en geld uit Brussel terug te halen,
en gaat over tot de orde van de dag.