Skip to main content

Motie mbt een referendum over het verlaten van de EU

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Europese Unie al veel te veel macht over ons land heeft verkregen en dit proces van verlies aan nationale soevereiniteit verder doorgaat;
overwegende dat de Nederlandse bevolking in 2005 met grote meerderheid tegen de Europese grondwet heeft gestemd;
van mening dat Nederland zo snel mogelijk de EU dient te verlaten;
overwegende dat volgens een peiling bijna twee derde van de Nederlandse bevolking voorstander is van het houden van een referendum bij overdracht
van nieuwe bevoegdheden aan de EU;
roept de regering op om,een referendum te houden over het verlaten van de EU,
en gaat over tot de orde van de dag.