Skip to main content

Motie: vetoën van alle voorstellen Europese Commissie om Oekraïne financieel te steunen

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

overwegende dat Oekraïne een corrupte bodemloze put is;
overwegende dat de EU voornemens is om Oekraïne met miljarden te steunen;
verzoekt het kabinet om, alle voorstellen van de Europese Commissie om Oekraïne financieel te steunen, te vetoën,
en gaat over tot de orde van de dag.