Skip to main content

Motie mbt zorgdragen voor structurele lastenverlichting

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de lastenverzwaringen van deze regering zorgen voor minder koopkracht voor iedereen;
verzoekt de regering, zorg te dragen voor structurele lastenverlichting,
en gaat over tot de orde van de dag.