Skip to main content

Motie: uitvoeren koopkrachttegemoetkoming zonder 10 miljoen aan extra kosten

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

constaterende dat deze maatregel een doekje voor het bloeden is aangaande de door deze regering zelf veroorzaakte teruggang in koopkracht;
overwegende dat de kosten die het uitvoeren van deze maatregel met zich meebrengen, exorbitant zijn;
verzoekt de regering, deze maatregel uit te voeren zonder de 10 miljoen aan extra kosten te maken,
en gaat over tot de orde van de dag.