Skip to main content

AO Actieagenda Schiphol

Voorzitter. Afgelopen dinsdag was volgens mij – in ieder geval in de tien jaar dat ik hier zit – de breedste luchtvaartcoalitie ooit aanwezig in de Statenpassage. Men zei dat het de hoogste tijd was voor actie, in het belang van de luchtvaart in Nederland. Jaren eerder heb ik daarover al een motie ingediend. Die is ook breed gesteund door de Kamer, maar tot nu toe is er weinig mee gedaan. Dat geldt ook voor de actiepunten in de Luchtvaartnota van 2009.

De heer Smaling haalde al het onderzoeksbureau SEO Economisch Onderzoek aan. Volgens dit bureau zorgt die benodigde 100 miljoen – dat is € 4 per ticket, zo heb ik me laten vertellen – voor arbeidsplaatsen. Uiteindelijk levert het dus wat op. Het zou zelfs economische waarde opleveren van 340 tot 365 miljoen. Kan de Staatssecretaris daarop reageren?

Lees meer …AO Actieagenda Schiphol

AO Waterschade in Zuidoost-Nederland

Mevrouw de voorzitter. Deze neerslag was een van de meest extreme sinds de eerste metingen van het KNMI in 1911. We spreken hier over een natuurramp. Vele generaties oude familiebedrijven – ik noem ze vaak «eeuwenoude» – zijn aan het einde van hun Latijn. Niet alleen de bedrijven gaan kapot, maar ook de mensen gaan rechtop kapot. Er wordt gesproken over maatschappelijke ontwrichting. De neerslag was in juni 50% hoger dan de hoogst gemeten metingen sinds 1911, zo heb ik me laten vertellen. Het KNMI spreekt van een supercel. Laten we dus echt van een natuurramp spreken.

Lees meer …AO Waterschade in Zuidoost-Nederland

AO Actieagenda Schiphol (tweede termijn)

Veel is al gezegd in de eerste termijn. Ik zou graag de reactie op het SEO-rapport begin september willen ontvangen, ruim voor Prinsjesdag. Als er dan nog meevallers zijn, kunnen die worden meegenomen.

De Actieagenda vind ik eigenlijk een lege huls. Er staan heel veel punten in uit aangehouden of verworpen moties-Graus. Ik voel dus wel dat ik heb bijgedragen de afgelopen jaren, ook al ben ik soms gefrustreerd naar huis gegaan; «weer verworpen, weer moeten aanhouden». Ondertussen is er stiekem wel iets mee gedaan. Daar doen we het natuurlijk voor. Ik hoef geen standbeeld in Madam Tussauds te krijgen, als het maar gebeurt.

Lees meer …AO Actieagenda Schiphol (tweede termijn)

VAO Waterschade in Zuidoost-Nederland

Ik sluit mij aan bij de motie van het CDA, van de heer Geurts. Ik heb die motie ook medeondertekend. Ik hoop dat de hele oppositie daaraan meedoet en dat de coalitie de motie zal steunen. Tijdens het AO bleek dat er werkgroepen en meldpunten zijn en dat resten van asbestdaken worden opgeruimd. We hebben het ook gehad over "scheurtjes", terwijl er gewoon honderden bedrijven naar de knoppen zijn gegaan die voor ons allemaal, zoals we hier zitten, in onze primaire levensbehoeften voorzien. Ik zeg hier nogmaals — dat zeg ik al heel lang — dat er miljarden naar Griekenland en naar de EU gaan en dat in het voormalige Oostblok jeu-de-boulesbaantjes worden aangelegd met geld van onze boeren, als grootste nettobetalers, en van iedere burger, als een van de grootste nettobetalers. Het kan dan niet zo zijn dat er nu geen geld is voor onze boeren en het kan al helemaal niet zo zijn dat er wel geld is voor bankbobo's. Daar zijn miljarden in gestoken. Dat kan gewoon niet! Dat krijgen wij niemand uitgelegd.

Lees meer …VAO Waterschade in Zuidoost-Nederland