Skip to main content

Motie invoering van een nationaal alarmnummer voor dieren

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de hulp aan dieren in nood thans vaak versnipperd is en de hulpdiensten slecht bereikbaar zijn;

van mening, dat dit ongewenst is;

verzoekt de regering te onderzoeken of een nationaal alarmnummer voor dieren kan worden ingevoerd en de Kamer hierover voor 1 april 2007 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Graus

 

Deze motie werd aangenomen.