Skip to main content

PVV stelt vragen over huisvesting asielzoekers in Haags verpleeghuis

Vragen van de leden Agema en De Graaf (beiden PVV) aan de staatssecretaris van VWS en de minister van SZW over de over de brief van het Haagse college over de huisvesting van asielzoekers in een vleugel van verpleeghuis De Lozerhof.

1.)
Bent u bekend met de brief van het college van de gemeente Den Haag over de huisvesting van statushouders? (*)

2.)
Bent u met de PVV van mening dat het op zijn zachts gezegd onwenselijk is dat bijzonder kwetsbare ouderen, die verblijven in een psychogeriatrisch verpleeghuis, worden geconfronteerd met 30 onaangepaste asielzoekers? Zo nee, waarom niet?

3.)
Vindt u met ons, dat het eigenlijk nog schokkender is, dat afgesproken is dat de asielzoekers die er komen wonen, bereid moeten zijn om in het aangrenzende verpleeghuis werkzaamheden te verrichten?

4.)
Gaat deze deal ten koste van het huidige personeel en/of bestaande vacatures, terwijl er de afgelopen paar jaar al zo’n 75.000 banen in de zorg verloren gingen?

5.)
Wie is er verantwoordelijk voor de kwaliteit en veiligheid in verpleeghuis De Lozerhof als het misgaat met deze asielzoekers?

6.)
Kunt u garanderen dat er geen enkele concessie wordt gedaan aan eventuele islamitische eisen van deze groep, zoals bijvoorbeeld het niet meer schenken van alcohol en het niet meer bereiden van varkensvlees?

(*) Brief van het college van B&W van Den Haag, RIS 293919, 21 april 2016