Skip to main content

PVV-vragen over het bericht dat vier van de vijf gemeenten niet weten of ‘tijdens de Tweede Wereldoorlog Joods vastgoed is onteigend en doorverkocht terwijl dat in hun gemeente wel is gebeurd

Schriftelijke vragen van de leden Markuszower en Wilders aan de ministers van OCW, VWS, BZK, Financiën, en J&V over het bericht dat vier van de vijf gemeenten niet weten of ‘tijdens de Tweede Wereldoorlog Joods vastgoed is onteigend en doorverkocht terwijl dat in hun gemeente wel is gebeurd’(*):

1.)
Bent u bekend met dit bericht en onderzoek?

2.)
Bent u bereid om samen met de Nederlandse gemeentes al het geroofde onroerend goed van Joden in kaart te brengen? Ook dat onroerend goed dat wel tijdens de oorlog onteigend is maar niet werd doorverkocht? En ook bijvoorbeeld bedrijfsmatig onroerend goed dat geroofd werd door de Nazis aangestelde ‘verwalters’?

3.)
Heeft de Nederlandse overheid, centraal en lokaal, onroerend goed waarvan de Joodse eigenaren of hun nabestaanden waren vermoord , zelf gehouden en/of in bezit genomen? Zo ja, bent u niet van mening dat deze panden aan de Joodse Gemeenschap gerestitueerd zouden moeten worden?

4.)
Welke moeite hebben Joden, die de Shoa hadden overleefd, na de oorlog moeten doen en welke kosten hebben zij moeten maken om hun geroofde eigendom weer terug te krijgen?

5.)
Is de minister van mening dat de Staat der Nederlanden aansprakelijk is voor de handelwijze van foute notarissen, immers zij vormden een cruciale schakel bij de roof van het Joodse geroofde onroerend goed in en na de oorlog?

6.)
Bent u bekend met het feit dat de Belastingdienst bij elke verkoop van het geroofde Joodse vastgoed 5% ‘registratierecht’ inde? Zo ja, bent u bereid deze gelden alsnog te restitueren?

7.)
Behoorde de restitutie van het geroofde Joodse onroerend goed tot de regeling die de overheid in 2000 met de Joodse Gemeenschap sloot.

8.)
Welke gemeentes hebben aan de terugkerende Joden erfpacht, straatbelasting en andere heffingen opgelegd?

9.)
Bent u het ons eens dat de tijd is aangebroken uit te zoeken welke onrechtmatigheden van de zijde van de overheid in WOII nog recht gezet kunnen worden? Zoals geïnde boetes en belastingen, leges voor Jodensterren, betaalde vervoerskosten door of namens weggevoerden?

10.)
Bent u bekend dat veel informatie over het geroofd Joods bezit bevindt in het archief van het Nederlandse Beheersinstituut? Vindt u het niet tijd om al deze archieven digitaal te ontsluiten en vrij toegankelijk te maken?

(*) Onderzoek Follow The Money en Pointer

https://www.ftm.nl/artikelen/roof-joods-vastgoed-nazis-wereldoorlog?share=r1P%2FmLdnxvVN25hdLH4cYhFMlPNTO1Qx%2Fl4Lz9%2FDGoV78iiOevlzjIA907Y6