Skip to main content

Begroting onderwijs

Voorzitter,

Bij de vorige begroting heb ik al uitgebreid stilgestaan bij het falende onderwijsbeleid van deze twee ministers.
Net als in sectoren als immigratie, landbouw, wonen, zorg, toeslagen verkeert ook het onderwijs na 10 jaar Rutte in een staat van permanente crisis.

Lees meer …Begroting onderwijs

Commissiedebat Leraren

Vz,
laat ik eens anders beginnen dan gebruikelijk is in dit huis. Laat ik eens niet beginnen met een valse lofzang op het zogenaamd mooiste beroep van de wereld.

Want voorzitter, om Ton van Haperen te citeren: “LEUK werk heeft geen personeelstekort”. En voorzitter, nog een citaat uit de mooie column van Ton van Haperen over het lerarentekort en het lerarenlek, wat tot nu toe een zwaar onderschat probleem is: “Dit is (het lerarentekort) een direct gevolg van domme politiek en slecht bestuur dat scholen uit elkaar heeft getrokken. Een giftige cocktail van kostenbeheersing, flexibilisering en praktijkvreemde vernieuwingsconcepten bereikt na drie decennia van druppelsgewijs mentaal inbrengen de kleinste haarvaten van de organisatie. Dit gif veegt de werkvloer leeg en vult de ruimte daaromheen, waarna het coöperatieve gedrag van de lesgever naar nul beweegt. Natuurlijk is de drijfveer van de leraar kinderen iets leren, maar in deze omgeving wordt overleven de dominante strategie. Precies dat maakt van de school de Sahara van de arbeidsmarkt; daar groeit helemaal niks.” Vijftien jaar terug voorzitter, zei een Amsterdamse uitgever tegen Ton van Haperen: “Als ik een advertentie voor een redacteur zet, staan de academici tot buiten in de rij. Een school die een leraar nodig heeft moet genoegen nemen met een stagiair die de baan gebruikt om de huur te betalen. En mijn redacteur verdient heel veel minder dan die leraren van jou.”

Lees meer …Commissiedebat Leraren

Debat over een school die leerlingen dwingt voor hun geaardheid uit te komen

Vz, de scholengemeenschap Gomarus heeft een grens overschreden die onacceptabel is. Zij hebben doelbewust een onveilig leerklimaat gecreëerd waarin zij leerlingen gedwongen hebben hun seksuele geaardheid te openbaren. En zij hebben op grove wijze inbreuk gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van leerlingen en op de verbinding tussen ouder en kind waar de ontwikkeling van seksuele identiteit thuishoort. Dat is schandalig voorzitter. Een haast onvergeeflijke zonde die vraagt om ingrijpende sancties.

Lees meer …Debat over een school die leerlingen dwingt voor hun geaardheid uit te komen

WGO Onderwijs en Corona MBO/HBO

Vz,

Laat ik beginnen met nogmaals onze steun en bewondering uit te spreken voor al het onderwijspersoneel en het uitstekende werk dat zij dagelijks verrichten om het mbo, de hogescholen en de universiteiten in deze uitzonderlijk moeilijke tijd draaiende te houden.
We hebben inmiddels al een reeks debatten gevoerd over de gevolgen van het coronavirus op het onderwijs, maar vandaag richten wij ons op de plannen voor het mbo en het hoger onderwijs als onderdeel van het Nationaal Programma Onderwijs.

Lees meer …WGO Onderwijs en Corona MBO/HBO