Skip to main content

Motie mbt Staat van de Unie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de ‘Turkije-deal’ drie elementen omvat, te weten:

- een afdracht van 3 miljard euro;
- visumvrije toegang tot de EU;
- uitzicht op heropening van de toetredingsonderhandelingen van Turkije tot de EU

overwegende dat alledrie resultaten rechtstreeks de belangen van Nederland en de Nederlandse kiezer schaden,

verzoekt de regering om de ‘Turkije-deal’ terug te draaien

en gaat over tot de orde van de dag.

Beertema
Fritsma