Skip to main content

Aangenomen motie winterregeling NS

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er onduidelijkheid heerst met betrekking tot de samenstelling van de uitvals- en vertragingsstatistieken van de NS, vooral waar het gaat om de winterregeling,

verzoekt de regering de NS op te dragen treinuitval als gevolg van de winterregeling mee te nemen in de vertragings- en/of uitvalsstatistieken,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Graaf

 

 

Deze motie werd aangenomen op 12/12/2012