Skip to main content

PVV: negatieve gevolgen windmolencentrales openbaar maken!

De Partij voor de Vrijheid wil dat staatssecretaris Mansveld het Groningse provinciebestuur, dat een film over negatieve gevolgen van windmolens niet openbaar wil maken, maant dit alsnog te doen. PVV-kamerlid Machiel de Graaf: "Het is schandalig dat bewoners geen kennis mogen nemen van informatie over de vernietiging van hun landschap door windmolencentrales. Het achterhouden van deze film is Noord-Koreaans!"

De PVV heeft kamervragen gesteld.

Schriftelijke vragen aan de staatssecretaris van I&M:

1.)
Bent u op de hoogte van het bericht 'Alleen provincie mag windmolenfilm zien', uit het Dagblad van het Noorden van zaterdag 16 maart (*)?

2.)
Bent u met de PVV van mening dat alle informatie betreffende de gevolgen van (geplande) windmolencentrales openbaar dient te zijn? Zo neen, waarom niet?

3.)
Hoe beoordeelt u het door het provinciebestuur achterhouden van deze cruciale informatie?

4.)
Kent u, als staatssecretaris voor milieu, de inhoud van de film, of wordt de inhoud ook voor u achtergehouden?

5.)
Bent u bereid uw invloed (gezien uw vorige functie als gedeputeerde in Groningen) op het Groningse provinciebestuur aan te wenden de in het artikel genoemde film openbaar te maken, zodat de bewoners weten wat u en het provinciebestuur met hen voor hebben? Zo neen, waarom niet?

 

(*) Dagblad van het Noorden, 16 maart 2013, p. 10, 'Alleen provincie mag windmolenfilm zien'