Skip to main content

Spreektekst Algemeen Overleg Leefomgeving

Voorzitter,
Centraal in dit debat staan luchtkwaliteit en geluidsoverlast. Twee indicatoren voor de kwaliteit van de leefomgeving. De PVV wil in dit debat inderdaad de leefomgeving centraal stellen, maar dan wel de leefomgeving rond de verschrikkelijke windturbinecentrales waar Nederland helemaal mee vol wordt gebouwd. Objecten die thuis horen in onder het kopje hinderlijke industrie. Vandaar dat ik spreek van een windcentrale, of windturbine.

Plaatsing van de laatste 1500 stuks zal in eerste instantie gebeuren in Flevoland, Noord-Holland, Groningen/Drenthe en Zeeland, terwijl sommige aangewezen locaties te boek staan als een wind-arm gebied. En daar gaat deze regering windmolens neerzetten. Gekkenwerk! De palen dienen extra hoog te worden, omdat ze anders geen wind pakken. Dat is een typisch gevalletje van overheidsdenken. We zetten een windcentrale in een gebied zonder wind, dus bouwen we hem flink hoog, want dan draait 'ie tenminste nog. De PVV zal tijdens de behandeling van de structuurvisie Windturbines op land hier verder op in gaan. Want het draagvlak is in deze gebieden volledig afwezig. En besluiten doorzetten zonder draagvlak, dat is kenmerkend voor deze regering. Zes weken lepeltje-lepeltje liggen en dan stopverf in de oren, dat is de samenvatting van de kabinetsformatie en de plaatsing van windcentrales middels de MEP- en SDE+-subsidies is daar geen uitzondering op...

De PVV komt op voor de gedupeerde bewoners. Ze zien vaak de waarde van hun onroerend goed schrikbarend dalen. Ze worden getroffen door Laag Frequent geluid, in de vorm van een welhaast onhoorbare bromtoon, die vooral in stille gebieden zorgt voor overlast. Ze hebben te maken met slagschaduw, het zogenaamde stroboscoop-effect. Twee gekmakende ervaringen, die wordt genegeerd door de overheid en in de gekkenhuishoek wordt geplaatst door belanghebbenden.
Waardoor ze recht tegenover de overheid komen te staan, en er uiteindelijk vermalen worden. We houden bij ruimelijke ordening rekening met de boommarter, met 149 bomen langs de A27, de tandradhagedis, de korenwolf. Maar met de mens wordt hier geen rekening gehouden. Die kunnen stikken. En namens die mensen zit ik hier.

Vz,
Ten aanzien van de geluidsnormen voor luchthavens, spoorlijnen, snelwegen en industrie heeft Nederland zichzelf strenge normen opgelegd. Een verhoging van 1 Db is al genoeg om de mensen naast de A13 in de pen te laten klimmen en te praten over een muur van geluid. De PVV wil daarom graag praten over het grijze gebied in de geluidsnormen: het laag frequent geluid. De frequentiegrens van 0-125 Hertz. In de officiële stukken op de site van de Rijksoverheid staat dat sommige mensen hier gevoelig voor kunnen zijn. Nou voorzitter, in dat geval kom ik toevallig àl die mensen tegen, want overal waar ik kom klaagt men over dit fenomeen. En waarom staat LFg wèl in Denenmarken in de wet en regelgeving? Dat zou in Nederland ook het geval moeten zijn! Mensen dienen beschermd te zijn worden tegen deze overlast. Helemaal 's nachts, want iedereen heeft recht op een goede nachtrust.

Slagschaduw is een schaduw die kan optreden bij een bepaalde zonnestand.
De PVV vindt de huidige normen veel de soft. De aanwijslocaties waar de windcentrales nu gepland staan, zijn open landschappen. Los van het feit dat hier absoluut sprake is van horizonvervuiling. Maar de openheid van het landschap zorgt dat de slagschaduw een veel verder bereik heeft en meer mensen tot last is. Vraag aan de staatssecretaris aldus om de normen bij te stellen en de bewoners te beschermen.

Vz,
Burgers/omwonenden mee laten profiteren van een windturbine, zoals linkse lobbyclubs als milieudefensie betogen, staat gelijk aan het betalen van zwijggeld, opgehoest vanuit de belastingpot. De PVV heeft mensen gesproken die naast zo'n ding wonen en zij willen geen schadevergoeding. Zij willen weer gewoon kunnen slapen. Zij willen weer rustig buiten kunnen zitten. En in het uiterste geval, willen ze een normale prijs voor hun woning.

Voorzitter, meer tijd is er in dit overleg niet, argumenten echter te over. Maar voorgaande lijkt me genoeg voor de staatssecretaris om onze voorstellen over te nemen en daarom graag een duidelijk positieve reactie!