Skip to main content

Motie bijmengen van biobrandstoffen

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de productie van eerstegeneratiebiobrandstoffen ten koste gaat van landbouwgrond en leidt tot landjepik door grote bedrijven bij lokale boeren;
overwegende dat biobrandstoffen niet bijdragen aan verwoede pogingen om de thermostaat van de aarde een paar graden lager te zetten;
verzoekt de regering, acuut een einde te maken aan het verplicht bijmengen van biobrandstoffen,
en gaat over tot de orde van de dag.