Skip to main content

Motie karrespoor van Twente

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, onverkort en zonder vertraging door te gaan met de projecten op het 'karrespoor van Twente', de N35,
en gaat over tot de orde van de dag.