Skip to main content

Wilders en De Graaf: Sharia verbieden is heel goed plan

Roel Kuiper, ChristenUnie-lijsttrekker voor de Eerste Kamer, deed onlangs een prachtig voorstel. Hij wil in onze Grondwet een verbod op de sharia, de islamitische wetgeving, vastleggen. André Rouvoet kan nog veel van Roel Kuiper leren. Het is een belangrijk teken dat er eindelijk een politicus van een zich christelijk noemende partij is die inziet dat de islamitische wet een bedreiging vormt. De sharia is een sluipend gif, het grootste kwaad dat ons bedreigt. Een verbod op de sharia in onze Grondwet zal een eind maken aan alle uitingen van islamisering.

Westerse landen, waaronder ook Nederland, staan shariapraktijken toe. Eerst tolereerden we wat op het eerste gezicht aanvaardbare sharia- eisen leken, zoals halalmaaltijden en vrouwen die hun haar bedekken. Toen tolereerden we praktijken die tegen onze beleefdheidsnormen ingaan, zoals islamitische mannen die weigeren vrouwen een hand te geven. Al snel kwamen we terecht bij shariapraktijken die regelrecht indruisen tegen de Nederlandse rechtsorde, zoals polygamie. Zo glijden we af naar volledige islamisering van onze samenleving. Stapje voor stapje wordt ons westerse rechtssysteem vervangen door de sharia.

We zien sharia-infiltratie bij politie en justitie. De politiekorpsen Haaglanden en Amsterdam-Amstelland hebben cellen met stippen en windrozen die de richting van Mekka aangeven. Vrouwelijke agenten moeten accepteren dat zij geen hand krijgen. Een islamitische advocaat hoeft niet op te staan voor rechters die de rechtszaal binnenkomen.

We zien sharia-infiltratie bij defensie. Er zijn legerimams. Er worden halalmaaltijden aangeboden in kantines. Er vindt overleg plaats om moslimmilitairen tijdens de ramadan vrij te stellen van oefeningen. We zien sharia-infiltratie in het onderwijs. Er zijn in ons land ruim 40 islamitische scholen. Openbare scholen gaan dicht op islamitische feestdagen. Een school in Weert serveert halalvlees bij het kerstfeest omdat er tien moslimleerlingen zijn.

We zien sharia-infiltratie in de zorg. Moslims eisen dat mannelijke dokters niet langer vrouwen behandelen. Er vinden in ons land maagdenvlieshersteloperaties plaats.

We zien sharia-infiltratie in de wereld van kunst en cultuur. Een schilderij van een biggetje van Sylvia Bosch werd verwijderd van een expositie in Leerdam. Kunstenares Sooreh Hera werd bedreigd. Ook in het niet-islamitische deel van onze samenleving sijpelt de sharia door. Cartoonist Gregorius Nekschot werd opgepakt omdat zijn tekeningen beledigend zouden zijn voor moslims. Bouwvakkers in Almere mochten in de brandende zon geen korte broeken meer dragen na klachten van islamitische buurtbewoners.

Het shariasymbool bij uitstek is de hoofddoek. Mensen die begrijpen waar de islamitische hoofddoek voor staat, worden door shariasocialisten tegengewerkt. De inquisitie der linkse kerk, de Commissie Gelijke Behandeling, vindt dat het christelijke Don Bosco-college in Volendam de hoofddoek niet mag verbieden.

Het gaat niet alleen over vrouwen. Het gaat ook over christenen, joden, afvalligen, atheïsten en homo's. Het gaat over ons allemaal. Voor het overleven van onze waarden, onze identiteit, onze cultuur, en onze vrijheid is het van eminent belang de sharia in al zijn uitingen te verbieden: geen nieuwe moskeeën en imams, geen islamitische scholen en boerka's. Voor de sharia is geen plaats in vrije samenlevingen. Een shariaverbod moet er echt komen.

 

Dit opiniestuk werd gepubliceerd op Trouw.nl - lees hier het opiniestuk