Skip to main content

PVV: boetes en pakkans malafide vrachtwagenchauffeurs moeten omhoog

De PVV maakt zich zorgen over het steeds groter wordende aantal vrachtwagenchauffeurs dat met dubbele kentekenplaten rijdt. Vooral vrachtwagenchauffeurs uit Oost-Europa blijken zich schuldig te maken aan het voeren van een extra kentekenplaat, die met tie-rips op de originele plaat wordt bevestigd.

PVV-Kamerlid Machiel de Graaf: "De regelgeving rond het vervoeren van ladingen in een ander land wordt hiermee overtreden en dat is valse concurrentie. Er is meer controlecapaciteit nodig bij de Inspectie, want Nederlandse chauffeurs worden wederom de dupe!"

Schriftelijke vragen van het lid De Graaf aan de minister van I&M:

1.)
Bent u bekend met het feit dat er steeds meer vrachtwagenchauffeurs zijn die een tweede kentekenplaat bevestigen over de originele kentekenplaat? Zie daarvoor de bijgevoegde foto's*.

2.)
Hoe duidt u het feit dat het hier vooral gaat om Slowaakse en andere Oost-Europese kentekens?

3.)
Deelt u de mening dat middels deze overtredingen de cabotagewetgeving omzeild kan worden?

4.)
Bent u bereid, mochten Nederlandse bedrijven deze malafide chauffeurs in dienst hebben, ook deze bedrijven te straffen, zodat er een prikkel ontstaat om weer betrouwbare, goed opgeleide Nederlandse
beroepschauffeurs in dienst te nemen? Zo neen, waarom niet?

5.)
Bent u bereid om meer capaciteit binnen ILT vrij te maken om controles uit te voeren, zodat deze misstanden keihard kunnen worden aangepakt en dit te betalen door idiote klimaatsubsidies af te schaffen? Zo neen, waarom niet?