Skip to main content

Motie afschaffing van precario

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er al sinds 2005 een aangenomen motie-Van Beek/Knops (30 300-VII, nr. 15) ligt, waarin wordt opgeroepen om een einde te maken aan de precarioheffingen;
overwegende dat dit nog steeds niet is gebeurd, terwijl ondertussen gemeentes – al dan niet ondersteund door ingehuurde consultants – de precarioheffingen steeds verder weten te verhogen;
verzoekt de regering om, het klaarliggende wetsvoorstel ter afschaffing van de precarioheffingen nog voor het zomerreces aan de Kamer te sturen,
en gaat over tot de orde van de dag.

De Graaf
Klever