Skip to main content

Motie oneervol ontslag van de directie van de NS zonder bonussen en vertrekpremies

De Kamer,
gehoord de beraadslaging, constaterende dat niet alleen inzake Fyra de top van NS een wanprestatie heeft geleverd;

overwegende dat de directie van NS in een cultuur van zelfverrijking de verkeerde prioriteiten heeft gesteld;
overwegende dat het veranderen van de bedrijfscultuur begint aan de top;
verzoekt de regering, de zittende directie van NS per heden oneervol te ontslaan wegens disfunctioneren, zonder uitbetaling van bonussen en vertrekpremies en te vervangen door gespecialiseerde directieleden zonder besmet (spoor-)verleden,
en gaat over tot de orde van de dag.

De Graaf