Skip to main content

Motie verplaatsen van het aandeelhouderschap van de NS naar het ministerie van I en M

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de verantwoordelijkheid voor NS vanuit de regering is verdeeld over twee bewindspersonen;
overwegende dat twee kapiteins op een schip een onwenselijke situatie is; overwegende dat de minister van Financiƫn heeft aangegeven zelf niet geschikt te zijn voor de aansturing van een groot bedrijf als NS;
verzoekt de regering, het aandeelhouderschap te verplaatsen van het ministerie van Financiƫn naar het ministerie van I en M om daarmee de regie op het spoor bij I en M onder te brengen,
en gaat over tot de orde van de dag.

De Graaf