Skip to main content

Motie schrappen van de adviesfunctie van de vertrekkende NS-directeur

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de historie uitwijst dat de enige constante in het Fyra-debacle de huidige directeur van NS is;
overwegende dat de staatssecretaris heeft aangegeven dat er geen vertrekpremie zou worden uitgekeerd aan de directeur van NS;
overwegende dat dit ook niet via de achterdeur van een adviesfunctie dient te gebeuren;
verzoekt de regering, de adviesfunctie die de vertrekkende directeur zou gaan vervullen subiet door NS te laten schrappen zonder een cent uit te keren aan de vertrekkende directeur,
en gaat over tot de orde van de dag.

De Graaf