Skip to main content

Motie concrete afrekenbare doelstellingen

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

constaterende dat CO2-reductie en beïnvloeding van het klimaat op aarde beleidsterreinen zijn, onder meer onder de noemer duurzaamheid, waaraan deze regering miljarden belastingeuro's uitgeeft;
overwegende dat de Kamer dit beleid moet kunnen toetsen middels beoordeling van behaalde resultaten;
verzoekt de regering, alle aan klimaat en CO2-reductie gerelateerde uitgaven te voorzien van concrete, afrekenbare doelstellingen,
en gaat over tot de orde van de dag.

De Graaf