Skip to main content

PVV: “Subsidiebeerput elektrisch rijden moet open”

De PVV wil dat alle subsidies voor elektrisch rijden tegen het licht worden gehouden. Aanleiding hiervoor is het debacle met elektrische taxi's in Utrecht, waar bijna twee miljoen aan belastinggeld in rook is opgegaan. PVV-Tweede Kamerlid Machiel de Graaf: "Het geld moet terug, hoe dan ook. De hele CO2-wereld is door en door corrupt, dat blijkt ook hier maar weer."

De Graaf wil dat de regering stopt met alle subsidies die te maken hebben met CO2, klimaat en duurzaamheid. "De wetenschappelijke basis onder de vermindering van menselijke CO2-uitstoot, om daarmee het klimaat te beïnvloeden, bestaat niet. Wie het tegendeel beweert, is een charlatan. Voor veel sluwe groenen is subsidieverslaving de enige reden om 's morgens uit bed te komen. Dus stop met de subsidiestroom", aldus De Graaf.

PVV-Kamerleden De Graaf en Klever hebben hierover Kamervragen gesteld:

1.)
Bent u bekend met het bericht 'Miljoenensubsidie voor taxi's die amper reden?'(*)

2.)
Hoe beoordeelt u het gedrag van de voormalig directeur van Prestige GreenCab, zoals beschreven in het bewuste artikel, en hoe gaat u bewerkstelligen dat het subsidiegeld wordt terugbetaald?

3.)
Welke projecten aangaande elektrisch rijden en infrastructuur voor elektrisch rijden worden gesubsidieerd via AgentschapNL, voor welke bedragen, en hoe worden deze projecten gemonitord? Kennen deze projecten concreet afrekenbare doelstellingen en hoe wordt de invloed van deze projecten op het klimaat gemeten?

4.)
Het wetenschappelijke bewijs voor de invloed van menselijke CO2-uitstoot op het klimaat bestaat niet. Bent u bereid alle subsidies voor projecten met een link naar klimaat, duurzaamheid en/of CO2 stop te zetten? Zo neen, waarom niet?

5.)
Welke projecten worden er dit jaar en in 2014 nog meer gesubsidieerd via AgentschapNL, welke doelen hangen er aan die projecten, en kennen deze projecten concreet afrekenbare doelstellingen vanuit AgentschapNL of de betrokken ministeries? Welke systematiek wordt er gehanteerd aangaande de uitkering van deze subsidies?

6.)
Hoeveel projecten die worden gesubsidieerd via AgentschapNL zijn succesvol en welke criteria worden er gehanteerd aangaande de bepaling van dat succes?

 

(*) De Persdienst (gepubliceerd in de regionale kranten), zaterdag 2 november 2013