Skip to main content

PVV-vragen over Marokkanen en uitkeringsfraude

Schriftelijke vragen van de leden De Graaf, Madlener en Wilders (PVV) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

1.)
Bent u bekend met het bericht 'Fraudevraag van Sociale Verzekeringsbank zint Marokkanen niet'(*)?

2.)
Deelt u de mening dat het opvragen van het Marokkaanse identiteitsnummer door de SVB een goed middel is in de opsporing van uitkeringsfraude? Zo neen, waarom niet?

3.)
Bent u bereid alles in het werk te stellen om iedereen die hier niet aan meewerkt de uitkering voorgoed af te nemen? Zo neen, waarom niet?

4.)
Deelt u de mening dat de term 'Marokkaanse toestanden' juist van toepassing is op de Stichting Emcemo en alle Marokkanen die weigeren mee te werken aan het verzoek van de SVB, die daarmee in elk geval de schijn van uitkeringsfraude in stand houden? Zo neen, waarom niet?

5.)
Welke acties gaat u nog meer ondernemen om vastgoed van uitkeringsgerechtigden in het buitenland op te sporen?

6.)
Krijgt Emcemo subsidie? Zo ja, hoeveel en bent u bereid om deze subsidie af te pakken? Zo neen, waarom niet?

(*)http://www.parool.nl/parool/nl/4/AMSTERDAM/article/detail/3632222/2014/04/09/Fraudevraag-van-Sociale-Verzekeringsbank-zint-Marokkanen-niet.dhtml