Skip to main content

PVV-vragen over opgepakte islamitische student in Kenia

Vragen van de leden De Graaf, Beertema en Wilders (PVV) aan de ministers van SZW en OCW.

1.)
Bent u bekend met het bericht 'In Nederland studerende Saoediƫr opgepakt in Kenia'(*)?

2.)
Wat is de reden dat Nederland bijdraagt aan de kennis van studenten uit islamitische landen? Bestaan er afspraken met deze landen over de hoeveelheid studenten die in Nederland mogen studeren en zo ja, waarom en wat is de tegenprestatie van die landen?

3.)
In welke taal studeerde de opgepakte student in Nederland, aangezien hij volgens het bericht slecht Engels spreekt?

4.)
Bent u bereid voortaan studenten uit islamitische landen, zoals het wahabistische sharialand Saoedi-Arabiƫ, te weren, aangezien het knettergek is dat wij bijdragen aan de kennis van dergelijke barbaarse sharialanden? Zo neen, waarom niet?

5.)
Bent u bereid om studenten uit islamitische landen, die nu nog in Nederland studeren, het land uit te sturen? Zo neen, waarom niet?

(*)http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2664/Nieuws/article/detail/3642679/2014/04/27/In-Nederland-studerende-Saoedier-opgepakt-in-Kenia.dhtml