Skip to main content

PVV-vragen over islamisering van het onderwijs

Vragen van de leden De Graaf, Beertema en Wilders (allen PVV) aan de ministers van SZW, OCW en BiZa:

1.)
Bent u op de hoogte van de berichten 'Islamists infiltrating schools in Hamburg(*) en 'Engelse scholen in greep van moslimradicalen'(**)?

2.)
Is er volgens het kabinet een verschil in de benadering/beïnvloeding vanuit de islam van het onderwijs in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en/of Duitsland en zo ja, waar bestaan die verschillen dan uit?

3.)
Kunt u garanderen dat genoemde islamitische infiltratie in Nederland niet speelt en zo ja, waar baseert u dat dan op?

4.)
Wordt islamisering van het onderwijs sowieso gemonitord in Nederland en zo nee, waarom niet?

5.)
Bent u bereid uit voorzorg islamitische scholen, madrassa's, islamitische internaten en scholen die gelieerd zijn aan islamitische instanties te sluiten? Zo neen, waarom niet?

(*)http://www.rightsidenews.com/2014051334271/editorial/world-opinion-and-editorial/germany-islamists-infiltrating-schools-in-hamburg.html

(**)http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2664/Nieuws/article/detail/3639099/2014/04/22/Engelse-scholen-in-greep-van-moslimradicalen.dhtml