Skip to main content

PVV stelt vragen over de samenwerking tussen Amsterdamse universiteiten en de Chinese onderneming Huawei

Vragen van de leden de Roon en Beertema (beiden PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken en aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen over samenwerking tussen Amsterdamse universiteiten en de Chinese onderneming Huawei.

1.)
Bent u het met ons eens dat het risico vermeden moet worden dat nieuwe technologische ontwikkelingen op o.a. het terrein van AI, internet en datavergaring, al of niet door tussenkomst van derden, in handen komen van dictaturen? (*)

Lees meer …PVV stelt vragen over de samenwerking tussen Amsterdamse universiteiten en de Chinese onderneming...

PVV-vragen over subsidieverlening aan palestijnse organisatie met terreurbanden

Vragen van de leden de Roon en van Weerdenburg (beiden PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken en aan de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over subsidieverlening aan palestijnse organisatie met terreurbanden:

1.)
Klopt het dat Nederland aan de palestijnse organisatie UAWC zo’n 23 miljoen $ subsidie heeft gegeven in de afgelopen 10 jaren (*) ?

Lees meer …PVV-vragen over subsidieverlening aan palestijnse organisatie met terreurbanden