Skip to main content

Spreektekst AO receptorbenadering: "Handhaving mensenrechten in buitenlands beleid essentieel"

Algemeen

Om verankering van mensenrechten in landen te bevorderen, is het belangrijk om in te spelen op democratische krachten, samen te werken met het maatschappelijk middenveld en met mensenrechtenverdedigers. Aan respect voor mensenrechten op verdragspapier heeft immers niemand iets als deze verdragsartikelen in de praktijk niet gehandhaafd worden.

Lees meer …Spreektekst AO receptorbenadering: "Handhaving mensenrechten in buitenlands beleid essentieel"

Spreektekst bij de plenaire behandeling van de Aanbestedingswet op defensie- en veiligheidsgebied

Eerste termijn

Voorzitter. Het zal u niet verbazen dat de PVV het niet zo begrepen heeft op de Europese Unie en dat ik opmerk dat het wetsvoorstel dat wij vandaag bespreken, strekt tot implementatie van weer een Brussels dictaat. Het doel van deze richtlijn is het realiseren van een open en transparante Europese markt voor defensie- en veiligheidsmateriaal, zodat sprake kan zijn van meer concurrentie onder gelijke voorwaarden.

Lees meer … Spreektekst bij de plenaire behandeling van de Aanbestedingswet op defensie- en veiligheidsgebied