Skip to main content

Notaoverleg Mensenrechtenbeleid

Voorzitter,

Eerste termijn

Ook ik begin mijn bijdrage met enkele opmerkingen over de zogenaamde receptorbenadering. De PVV-fractie is met de minister van mening dat stille diplomatie soms noodzakelijk is en dat een opgeheven vingertje niet altijd nodig is of zelfs onwenselijk als het erom gaat, andere landen op mensenrechten aan te spreken.

Lees meer …Notaoverleg Mensenrechtenbeleid