Skip to main content

Notaoverleg Mensenrechtenbeleid

Voorzitter,

Eerste termijn

Ook ik begin mijn bijdrage met enkele opmerkingen over de zogenaamde receptorbenadering. De PVV-fractie is met de minister van mening dat stille diplomatie soms noodzakelijk is en dat een opgeheven vingertje niet altijd nodig is of zelfs onwenselijk als het erom gaat, andere landen op mensenrechten aan te spreken.

Lees meer …Notaoverleg Mensenrechtenbeleid

Rosenthal blind voor machtspolitiek mensenrechtenbeleid islamitische landen?

Nederland streeft in zijn mensenrechtenbeleid naar nauwere samenwerking met de Arabische Liga. Ook heeft Nederland samen met een aantal EU-partners, formele waarnemersstatus aangevraagd bij de Arabische Liga. Tevens wordt er gezocht naar meer samenwerking met het mensenrechtenorgaan van de Arabische Liga. Dit naar aanleiding van 'het nieuwe beleid' van de Arabische Liga, dat zich uitte in de actieve rol die zij in 2011 speelde bij de veroordeling van mensenrechtenschendingen in Libië en Syrië.

Lees meer …Rosenthal blind voor machtspolitiek mensenrechtenbeleid islamitische landen?