Skip to main content

PVV: onbegrijpelijk dat Zweden een palestijnse terroriste toegang tot Europa verschaft

Terwijl de EU een Palestijnse terreurorganisatie op de zwarte lijst had gezet, laat Zweden een leidinggevende terroriste daarvan doodleuk binnen.

PVV-kamerlid Raymond de Roon verlangt dat minister van Buitenlandse Zaken opheldering vraagt bij de Zweedse ambassadeur. “Het is een grof schandaal
dat deze beruchte terroriste zo gemakkelijk de EU binnen kon komen. Heeft Zweden zitten slapen of  - nog erger -  doet Zweden mee aan de verheerlijking van
terroristen? Zweden verdient in ieder geval een fikse reprimande en moet aangeven hoe het herhaling van zo’n blunder zal voorkomen” aldus de Roon.

 

Vragen van het lid De Roon (PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken over het onthaal van terroriste Leila Khaled in Zweden:

1.)
Kent u het bericht “Something rotten in Sweden” (1) en het protest van het Wiesenthal Centre (2) ?

2.)
Klopt het dat Leila Khaled lid is van het Centraal Comité van het door de Europese Raad als terroristische organisatie (3) aangemerkte Popular Front for the Liberation of Palestine? 

3.)
Bent u het met mij eens dat het verlenen van toegang en het onthalen van een beruchte terroristische vliegtuigkaapster zoals Leila Khaled, in een EU-land haar een status geeft die ze nooit verdient? Zo neen, waarom niet?

4.)
Bent u bereid de Zweedse ambassadeur over deze gang van zaken om opheldering te vragen en de Tweede Kamer daarover te informeren? Zo neen, waarom niet?

 

(1) http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4078246,00.html

(2) http://www.wiesenthal.com/site/apps/nlnet/content2.aspx?c=lsKWLbPJLnF&b=4441467&ct=9386517

(3) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2005/l_340/l_34020051223en00640066.pdf