Skip to main content

PVV vraagt opheldering over verlamming van VN-troepen bij het Golan-grensgebied

Waarom heeft de United Nations Disengagement Observer Force (UNDOF), die belast is met toezicht aan beide zijden van het Israëlisch-Syrisch grensgebied op de Golanhoogte, niets ondernomen om te voorkomen dat extremistische activisten in haar toezichtsgebied poogden om Israël binnen te dringen?

Dat is de vraag die PVV-kamerlid Raymond de Roon beantwoord wil zien door minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken. “Terwijl UNDOF bij andere gelegenheden wel gewapend aanwezig is in haar toezichtsgebied om actievoerders in het gareel te houden, waren ze afgelopen weekeinde en ook op 15 mei onverklaarbaar afwezig”, aldus de Roon. “Hoe kan dat? Hebben ze orders gehad om zich afzijdig te houden toen bekend was dat extremisten op die dagen Israël wilden binnendringen? Of heeft misschien Syrië hen verhinderd op te treden?” 

 

Vragen van het lid De Roon (PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken over nalatigheid VN bij grens Israël-Syrië:

1.)
Kent u de verklaring van de secretaris-generaal van de VN n.a.v. pogingen om Israël vanuit Syrië binnen te dringen (*) ?

2.)
Klopt het dat de United Nations Disengagement Observer Force (UNDOF) gewoonlijk op Nakba dag (15 mei) en bij vergelijkbare protestsituaties in de onder haar toezicht staande grenszone tussen Israël en Syrië aanwezig is om demonstranten in het gareel te houden maar dat dit op 15 mei en/of 5 juni 2011 niet het geval was (**) ?

3.)
Indien vraag 2 bevestigend wordt beantwoord: heeft UNDOF of enig ander orgaan van de VN iets ondernomen om te voorkomen dat personen met de intentie om Israël binnen te dringen en dus om de spanningen in het grensgebied op te drijven, zich in de onder toezicht van UNDOF staande grenszone konden begeven op 15 mei en 5 juni 2011? Zo ja: wat? Zo neen: waarom niet?

(*)     http://www.un.org/apps/sg/sgstats.asp?nid=5325#

(**)     http://tclehner.wordpress.com/2011/05/19/nakba-day-2011-%E2%80%93-israel-trapped-by-the-un/