Skip to main content

PVV stelt Turkse oorlogstaal aan de kaak

PVV-woordvoerder buitenlandse zaken, Raymond de Roon, eist van minister Rosenthal stevige actie tegen de dreigementen van premier Erdogan tegen Israël.

Lees hier zijn pleidooi in de Tweede Kamer: 

Voorzitter, de door de Secretaris-Generaal van de VN ingestelde onderzoekscommissie heeft klip en klaar vastgesteld, dat Israel’s maritieme blokkade van de Gazastrook legitiem is, dat het onderscheppen van de Turkse flotilla die naar Gaza voer ook legitiem was, dat de islamitische activisten aan boord van die flotilla uit waren op een gewelddadige provocatie, en dat Israëlische soldaten die daarmee werden geconfronteerd zich daartegen met geweld mochten en moesten verdedigen. De commissie oordeelde het toegepaste zelfverdedigingsgeweld disproportioneel en beveelt aan dat Israel uitspreekt dat het de gevolgen daarvan betreurt.

Voorzitter, dat heeft premier Netanyahu al gedaan: al lang geleden, al op 2 juni 2010. 

Het Turkse bewind, bij monde van Erdogan en andere Turkse ministers, bezigt NU oorlogstaal:

Erdogan noemt de Israëlische onderschepping van de Turkse flotilla onrechtmatig en een reden voor oorlog. Voortaan, zo dreigde hij, zal de Turkse marine worden meegestuurd.

Dat is, voorzitter, extreem oorlogszuchtige taal.

Ik vind, de PVV-fractie vindt, deze oorlogszuchtige taal van Turkije disproportioneel en ongepast. Vindt de minister dat ook?

Is de minister het ook met mij eens, dat deze Turkse oorlogsretoriek  gevaarlijk is? Dat die niet tot vrede en veiligheid leidt maar tot het tegendeel?

Het verbaast mij,  dat de Nederlandse regering dit niet krachtig heeft veroordeeld. Waarom, zo vraag ik de minister, heeft Nederland daar geen afstand van genomen en die Turkse oorlogstaal niet stevig veroordeeld?

 

Voorzitter, de islamitische aap is weer eens uit de mouw gekomen. Hij zetelt ditmaal in Ankara en hij heet Erdogan.

Want het is glashelder, dat Erdogan dit doet om zijn positie in de islamitische wereld te verstevigen. Hij wil héél graag de leidende rol van veroveren in die regio.

Is de minister het met mij eens, dat deze oorlogsretoriek van Erdogan, een leider op het wereldtoneel onwaardig is? 

De minister heeft in febr van dit jaar Turkije bezocht en dat land opgeroepen om de relatie met Israël te verbeteren.

De minister heeft Turkije toen geprezen om haar beleid van “geen problemen met de buren” . Is de minister het met mij eens, dat die woorden van lof voor Turkije, op dit moment, toch ongepast zouden zijn?

 

Het gaat hier om  Navo-lid Turkije, dat militair geweld wil opzoeken met NB de enige beschaafde natie in die regio. De overige Navo-leden, en dus ook Nederland, kunnen hierdoor in grote problemen komen. Is de minister dat met mij eens?

Is de minister bereid om van deze Turkse oorlogsretoriek expliciet afstand te nemen en die krachtig te veroordelen?

Is de minister bereid om Turkije op te roepen om in plaats daarvan verzoening met Israel na te streven?

Wil de minister ook andere westerse landen bewegen om hetzelfde te doen?: deze Turkse oorlogstaal veroordelen en Turkije oproepen tot verzoening met Israel.

Het zou de minister sieren als hij zich in deze een vriend van Israel betoont, door dat te doen. Door voor Israel op te komen en dat ook van onze bondgenoten te vragen, in plaats van het door de grote Jihadist in Ankara te laten bedreigen. Wil de minister dat ook bij voorbeeld in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties aan de orde stellen?

 

Is de minister het tenslotte met mij eens, dat Turkije zich met deze oorlogsretoriek andermaal heeft gekwalificeerd als een islamitisch land met jihadistische trekken, dat een EU-lidmaatschap absoluut onwaardig is?

En hoe beoordeelt de minister Turkije’s Navo-lidmaatschap, als Turkije op deze weg voortgaat?