Skip to main content

Het debat met de minister van Buitenlandse Zaken op 11 oktober 2011

Vz.,

Via u overhandig ik aan de minister een zwarte lijst van het islamitisch geweld tegen christenen in Egypte sinds jan.

 

In Cairo heeft een Kristallnacht plaatsgevonden, waarbij moslims winkels van christenen plunderden en waarbij moslims de straten afstroopten om christenen in elkaar te kunnen slaan.

 

En het Egyptisch leger heeft zijn ware aard laten zien. Dat leger, dat        – terecht -  weigerde om met geweld op te treden tegen demonstranten op het Tahrirplein eerder dit jaar, had – zo hebben we op tv kunnen zien - geen enkele moeite met grof geweld tegen christenen die opkwamen voor hun rechten.

Vz. dat brute optreden van het Egyptisch leger doet niet onder voor het overheidsgeweld tegen burgers in Syrië.

 

Dit alles laat zien, vz., dat die mediahype over de zogenaamde Arabische lente, volstrekt ten onrechte was. De PVV geloofde al nooit in die Arabische lente, die is er nooit geweest, maar voor alle zekerheid hebben ze hem in Egypte nu nog maar een keer doodgeslagen.

 

De Egyptische overheid is verantwoordelijk voor dat geweld, voor al dat geweld van het afgelopen jaar tegen de christenen in Egypte en de Egyptische overheid is  verantwoordelijk voor het uitblijven van adequaat optreden tegen de islamitische geweldsplegers. Ze doen gewoon niets om de christenen te beschermen. Ziet de minister dat nu ook in? Ziet de minister ook in dat wat Nederland n.a.v. dat geweld heeft gedaan, niet heeft geholpen? het op het matje roepen vd egyptische ambassadeur op 11 mrt, het aanspreken van de Egyptische minister van Buitenlandse Zaken, het bezoek van de Nederlandse mensenrechtenambassadeur, afkeurende verklaringen van de EU en bespreking in de VN mensenrechtenraad: het heeft allemaal niets uitgehaald. Het geweld is alleen maar erger geworden.

 

Vz., dat de minister nu niet meer heeft gedaan dan zijn verontrusting uitspreken en oproepen tot een onderzoek, is volstrekt onder de maat. Het moet Egypte duidelijk worden gemaakt dat het ons ernst is:

Ik vraag de minister om:

 

NL ambassadeur terug te roepen;

 

De Egyptische ambassadeur uit te wijzen;

 

De ontwikkelingshulp voor Egypte te stoppen (NL en EU);

 

Het associatieverdrag met Egypte door de shredder te halen.