Skip to main content

SV over systematische foltering in het nieuwe Libië

Vragen van de leden De Roon en Bontes (beiden PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken over systematische foltering onder de Libische overgangsraad.

1.)
Kent u het rapport “detention abuses staining the new Libya”(*)?

2.)
Gaat u, gelet op uw motto “more for more, less for less” aan dit vernietigend rapport consequenties verbinden voor de Nederlandse steun aan de Overgangsraad? Zo neen, waarom niet? Zo ja, hoe gaat u de geldkraan voor Libië dichtdraaien?

(*) Amnesty.org