Skip to main content

Raymond de Roon vraagt Buitenlandse Zaken om te stoppen met subsidiering van aanzetten tot geweld door Palestijnen

Vragen van het lid De Roon (PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken over de verdediging van de Palestijnse haatmoefti door de Palestijnse Autoriteit:

1.)
Kent u het bericht: “International condemnation of PA Mufti following PMW exposure of religious hate speech”?[1]

2.)
Bent u op de hoogte van het feit dat de Palestijnse Autoriteit, in plaats van rigoureus afstand te nemen van de tot moord aanzettende speech van moefti Sheikh Hussein[2], deze haatmoefti juist verdedigt en het als belediging van moslims ervaart dat ze niet vrijuit kunnen roepen om uitroeiing van het Joodse volk?

3.)
Hoe beoordeelt u het dat de voorzitter van het Sharia Hooggerechtshof van de Palestijnse Autoriteit dit aanzetten tot geweld -door de belangrijkste religieuze leider van de Palestijnse Autoriteit- verdedigt ? En dat deze verdediging vervolgens op de officiële website van de Palestijnse Autoriteit, Al-Hayat Al-Jadida, is gepubliceerd?

4.)
Bent u het met mij eens dat nu de Palestijnse Autoriteit dit aanzetten tot geweld door hun belangrijkste religieuze leider verdedigt, de subsidie aan de Palestijnse Autoriteit met onmiddellijke ingang dient te worden ingetrokken? Indien u dit onverhoopt niet van plan bent, vraag ik u toe te lichten waarom u zo’n tot moord oproepende instantie met Nederlands belastinggeld wilt blijven financieren?[3]

 

[1] http://palwatch.org/main.aspx?fi=157&doc_id=6196

[2] http://www.pvv.nl/index.php/component/content/article/37-raymond-de-roon/5137-palestijnse-autoriteit-en-hamas-zijn-een-pot-nat.html

[3] http://www.sgp.nl/Home/homelijst%5F1%5F11014/Palestijnse%20ophitsing%20bestraffen.wli