Skip to main content

PVV stelt vragen over een rapport

VN Mensenrechtenraad slaat een flater: keurt rapport goed waarin Kadaffiregime wordt geprezen voor inspanningen ten dienste van de mensenrechten

Vragen van de leden De Roon en Bontes (beiden PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken over schertsvertoning in de VN-mensenrechtenraad:

1.)
Bent u het met ons eens, dat de VN mensenrechtenraad een flater heeft geslagen door een rapport aan te nemen, waarin het regime van Qadaffi uitvoerig wordt geprezen voor zijn inspanningen ten dienste van de mensenrechten (*) ?

2.)
Hoe verklaart u dat dit ondanks wereldwijde kritiek toch heeft kunnen gebeuren?

3.)
Hoe verklaart u dat de EU-lidstaten die lid zijn van de VN mensenrechtenraad (België, Italië, Oostenrijk, Polen, Roemenië, Spanje) hebben ingestemd met het aannemen van dit rapport ? Bent u bereid die landen aan te spreken op hun nalatige houding? Zo nee, waarom niet?

 

(*) http://blog.unwatch.org/index.php/2012/03/15/u-n-adopts-resolution-praising-qaddafi-rights-record