Skip to main content

SV over VN-mensenrechtenraad

De almaar toenemende anti-Israëlische eenzijdigheid van de VN-mensenrechtenraad verontrust PVV-buitenlandwoordvoerder Raymond de Roon. Daarom stelde hij met de CU en SGP de volgende vragen aan de minister van Buitenlandse Zaken:

Vragen van de leden De Roon (PVV), Voordewind (CU) en Van der Staaij (SGP) aan de minister van Buitenlandse Zaken over de VN-Mensenrechtenraad:

1.)
Kent u het bericht 'With Mideast aflame, UN creates Goldstone-like “fact-finding mission' against Jewish state"? (*)

2.)
Hoe beoordeelt u het dat dit VN-orgaan vijf resoluties -waaronder nota bene een door Syrië opgestelde resolutie- aanneemt om Israël te veroordelen terwijl er slechts een resolutie werd aangenomen die Syrië veroordeelt?

3.)
Bent u het met ons eens dat dit het zoveelste bewijs binnen een week is dat de VN-Mensenrechtenraad Israël bij herhaling misbruikt als bliksemafleider ten koste van de aandacht voor de echte mensenrechtenschenders in de wereld? (**)

4.)
Verwacht u dat dit tij gekeerd kan worden? Zo ja, op welke wijze en wat draagt Nederland daaraan bij? Zo neen, welke consequenties wilt u daaraan verbinden?

5.)
Bent u voorts bereid uw afkeuring te laten blijken over de eenzijdigheid van de door de VN aangenomen anti-Israël resoluties (***) ? Zo ja, op welke wijze? Zo neen, waarom niet?

 

6) Wilt u deze vragen voor de gewenste duidelijkheid ieder afzonderlijk en in ieder geval voor het AO Mensenrechtenbeleid op 11 april 2012 beantwoorden?

 

(*) http://blog.unwatch.org/index.php/2012/03/23/with-mideast-aflame-un-creates-goldstone-like-fact-finding-mission-against-jewish-state/

(**) http://blog.unwatch.org/index.php/2012/03/22/uns-discredited-hrc-creates-goldstone-ii-new-investigation-against-israel/

http://elderofziyon.blogspot.com/2012/03/un-human-rights-council-invites-hamas.html

http://blog.unwatch.org/index.php/2012/03/19/hamas-official-addresses-ngo-seminar-on-the-fringes-of-the-hrcs-19th-session/

http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/netanyahu-murder-in-french-jewish-school-a-despicable-anti-semitic-attack-1.419570

(***) http://nos.nl/artikel/354633-israel-kwaad-om-vnonderzoek.html