Skip to main content

SV over contacten met Hamas

Vragen van het lid De Roon (PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken.

 

1.)
Klopt het dat Nederland en /of de EU heeft/hebben gesproken met de terroristische organisatie Hamas (*) ?

2.)
Zo ja: wat was daarvan het doel en het resultaat?

3.)
Hoe verhoudt zich dit met aangenomen moties waarin werd uitgesproken dat geen contact moet worden onderhouden met Hamas?

4.)
Wilt u deze vragen beantwoorden voor 15 mei 2012?

 

(*) Volkskrant 3 mei 2012