Skip to main content

SV over "Qatar grootaandeelhouder bij Shell"

Vragen van het lid De roon (PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken en de minister van Economische Zaken over Qatar als een van de grootste grootaandeelaanhouders in Shell:

1.)
Klopt het bericht "Qatar grootaandeelhouder bij Shell"?

2.)
Hoe groot wordt het aandeel van Qatar in Shell?

3.)
Heeft Qatar een aandeel in andere ondernemingen in Nederland op het terrein van energie? Zo ja, waaruit bestaat dat en hoe groot zijn die aandelen?

4.)
Zijn er nog meer islamitische landen of investeerders uit islamitische landen die direct of indirect een belang hebben in Shell? Zo ja, welke zijn dat en hoe groot is hun aandeel?

5.)
Hoe beoordeelt u deze toename van invloed van een soennitische dictatuur op Shell?

(*) NOS Teletekst pag. 126, 11 mei 2012