Skip to main content

PVV-vragen over Turkse inmenging in Nederlandse pleegzorg

Vragen van de leden De Roon en Agema (beidenPVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken en de staatssecretaris van VWS over de absurde Turkse inmenging in aangelegenheden van pleegzorg in Nederland.

1.)
Kent u het bericht: "Turkije: Red onze pleegkinderen in de EU", waarin wordt vermeld dat de Turkse regering een onderzoekscommissie heeft ingesteld die ervoor moet zorgen dat Turkse pleegkinderen niet in christelijke of homoseksuele gezinnen worden geplaatst? (*)

2.)
Bent u het met ons eens dat er in de Nederlandse wetgeving voldoende waarborgen zijn om kinderen met wat voor achtergrond dan ook op een verantwoorde wijze te plaatsen in pleeggezinnen?

3.)
Bent u het met ons eens dat Turkije Nederland niet moet vertellen waar pleegkinderen wel of niet geplaatst moeten worden? Zo ja, bent u bereid Turkije aan te spreken op ongewenste inmenging in binnenlandse aangelegenheden? Zo nee, waarom niet?

4.)
Deelt u de conclusie dat plaatsing van ( Turkse) pleegkinderen in door pleegzorgorganisaties goedgekeurde christelijke of homoseksuele gezinnen verre te prefereren is boven hun verblijf in de verfoeilijke islamitische moskee-internaten? Zo nee, waarom niet?

5.)
Bent u bereid om Bureau Jeugdzorg de opdracht te geven geen contacten te onderhouden met deze Turkse onzincommissie?

 

(*) Lees hier het bericht