Skip to main content

Leveren windmolens hinder op voor militaire radar?

Volgens het Britse ministerie van defensie kan dat inderdaad het geval zijn. "Wij willen weten of windmolens ook in ons land de radarwaarnemingen zodanig kunnen beïnvloeden dat vijandelijke vliegtuigen ongezien ons land kunnen binnendringen of valse radarmeldingen kunnen veroorzaken," aldus PVV-Tweedekamerleden De Roon en De Graaf.

Vragen van de leden De Roon en De Graaf (beiden PVV) aan de minister van Defensie over radarproblemen door windturbines:

1.)
Kent u het bericht 'Wind turbines could allow enemy jets to sneak into British airspace' (*) ?

2.)
Deelt u de mening van het Britse ministerie van defensie dat windmolens de militaire radarwaarnemingen kunnen hinderen? Zo neen, waarom niet?

3.)
Doen zich in Nederland situaties voor waarbij windmolens de militaire radarwaarneming van mogelijk vijandelijke vliegtuigen kunnen belemmeren
en/of waarbij windmolens kunnen zorgen voor valse radarmeldingen van in werkelijkheid niet-aanwezige vliegtuigen?

4.)
Hoe vaak hebben zich sinds 2010 in Nederland dergelijke valse radarmeldingen voorgedaan, en hoe is op dergelijke valse radarmeldingen gereageerd? Heeft dit wel eens geleid tot het inzetten van Nederlandse straaljagers? Zo ja, hoe vaak?

5.)
Wordt Defensie tevoren geïnformeerd of geraadpleegd over voornemens tot het plaatsen van windmolens? Zo ja, heeft u juridische mogelijkheden om de plaatsing van windmolens te voorkomen die een belemmering kunnen vormen voor militaire radarwaarnemingen? Hoe vaak heeft u dergelijke middelen ingezet, en met welk resultaat?

 

(*) Lees hier het bericht